Sözlükte "emin" ne demek?

1. Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz; inanmış, kuşkusu olmayan.
2. Osmanlı imparatorluğu'nda kimi devlet görevlerindeki sorumlu kişilere verilen ad.
3. İnanılır, güvenilir.

Cümle içinde kullanımı

Şehremini.

Emin kelimesinin ingilizcesi

[Emin] adj. sure, confident, certain, positive, safe, secure, trustworthy, reliable, proof, assured, in the bag, clear, cocksure, confidential, deliberate, firm, good, responsible, sound, stanch, staunch, trusty, unfaltering
n. bailee, fiduciary
v. suck, suck in, absorb, adsorb, soak, soak in, sop up, drink in, siphon off, syphon off
Köken: Arapça

Son eklenenler

say